מידול והדפסת תלת ממד

מס' תכנית 2492 במסלול הירוק במאגר התכניות של משרד החינוך

מטרת התכנית הינה לקרב את הילדים לתחום הדפסת התלת מימד באמצעות התנסות חווייתית. המשתתפים יכירו את סוגי המדפסות והחומרים הקיימים תוך חשיפה לתעשיות ושימושים מגוונים, ויתנסו במידול ובהדפסה באופן יצירתי וחווייתי. 
הדגש בתכנית זו הוא על קלות הגישה לחומר ופשטותו ואיך ניתן ללא ניסיון קודם תוך שעות ספורות להגיע לתוצאה ממשית. המשתתפים חווים את הבסיס הדרוש לבניית מיזם תוך
דגש על עבודת צוות, תכנון ופתרון בעיות, כלים פיזיים (מידול והדפסה), היכרות עם כלים טכנולוגיים מתקדמים וחיזוק תחושת המסוגלות של הפיכת רעיון למוצר.

גילאים: כיתות ה'-ו'