אוריינות מדעית – תכנית לליווי תהליכי חקר מדעי

תכנית מספר 2493 במאגר התכניות של משרד החינוך.

מהות התכנית: תכנית תלת שנתית לליווי תהליך החקר המדעי בבית הספר.
איך זה עובד: מנחים של אופנים ומרכז למדע באוניברסיטת תל-אביב מלווים את המורים למדעים
וטכנולוגיה, לטובת שיפור הוראת מיומנויות החקר המדעי, ופיתוח חשיבה מדעית.
היתרון שלנו: הליווי כולל הקניית כלים מקצועיים ופדגוגיים ובניית התשתית, שישמשו את המורים
לביצוע תהליכי החקר באופן עצמאי בשנות הלימודים הבאות.