תכנית חקר (כיתות ו׳)

חלק מפרי שיתוף פעולה בין עמותת אופנים ומרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב – מרכז למַדְעַ, מפעילה העמותה תכנית ליווי לתהליך החקר המדעי לכיתות ו’ בבתי ספר.

תהליך זה מלווה על ידי רכזת פרויקטים מיוחדים מטעם עמותת אופנים ובמסגרתו מדריכות מטעם למדע מלוות את תלמידי כיתות ו’ ואת המורים למדעים וטכנולוגיה בתכנון וביצוע של תהליך חקר שלם.
המדריכה והמורה יעבירו יחד מפגשים לאורך שנת הלימודים, המתבססים על מודל קוריקולרי להוראת החקר המדעי. כמו כן יערכו מפגשי הערכות וליווי פרטניים עם המורים.