סדנת הורים: ההורה בעידן החדש

סדנה בת שבעה מפגשים אשר מאפשרת לכל משפחה להכיר, להבין ולנסות שיטות חינוך המקדמות שיח מעודד ופיתוח יחסים עם הילדים על בסיס של שיתוף פעולה, גבולות וסמכות מתוך כבוד ולא באמצעות מאבקי כוח.

הסדנא תתמקד בפיתוח תמונת עתיד של הילד/ה, תחשוף את ההורים לעולם הילד/ה ותעצים את היכולות של ההורים על ידי הקניית ידע תיאורטי ופרקטי,  ותעניק להם הזדמנויות ללמידה ולשיתוף עם הורים אחרים.

בין הנושאים בסדנא:

  • מורכבות התפקיד ההורי.
  • דילמות הוריות בנושאים שונים.
  • דרכי חינוך ודרכי תקשורת במשפחה.
  • חיזוק הביטחון העצמי של הילד/ה.
  • אומנות העידוד וחשיבותו בפיתוח צמיחה וגדילה של הילד.
  • הבנה והתייחסות להתנהגויות לא רצויות ודרכים לשנותן.
  • מריבות בין אחים.
  • גבולות וחוקים, הגדרתם ואכיפתם במסגרת המשפחה.