תכניות אופנים למורים ולהורים:

סדנת הורים: ההורה בעידן החדש
תכנית חקר בבתי הספר
 תכנית הטמעת הדפסת תלת מימד כחלק מפדגוגיה חדשנית