הקודם
הבא

תכניות אופנים ליסודי (ג'-ו')

 עולם המדענים (ג'-ד')
עולם הקוד (ג' -ד')
 
        הממד השלישי –  מידול והדפסה בתלת ממד (כיתות ה'-ו')
  ביו-רפואה (כיתות ה'-ו')
אופנים באקדמיה (כיתות ו')
 
   אופנים-טק: תכנית לחט"ב (כיתות ז'-ח'-ט')
תכניות צוות הוראה

שאלוני ידע - ילדי אופנים