תכנית הטמעת הדפסת תלת מימד ככלי לפדגוגיה חדשנית

מטרת התוכנית היא לממש את החזון המשותף של "קרן אלון לחינוך״ ועמותת אופנים: קידום למידה פעילה וחשיבה בעזרת חדשנות פדגוגית וטכנולוגית בקרב ילדי הפריפריה, על ידי הטמעת טכנולוגיה של הדפסת תלת-מימד בתהליכי הלמידה בבתי ספר.

לצורך הטמעה של טכנולוגיה בחינוך, נדרשת הכשרה של אנשי החינוך, בנוסף לקיום הטכנולוגיה עצמה, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה הפדגוגית בהקשר הטכנולוגי.

התכנית המוצעת בנויה על:

  • תרומת מדפסת תלת-מימד למסגרת החינוכית.
  • הפעלה רציפה של המדפסת ככלי חינוכי במסגרת הבית ספרית, על ידי צוות בית הספר.
  • הכשרת הצוות החינוכי- הכשרה טכנו-פדגוגית וליווי מקצועי ופדגוגי .
  • יצירת קהילה לומדת פעילה להמשך הלמידה וההטמעה..

משך התכנית: 3 שנים

ככלי