באופנים קוראים – לא לאלימות!


מדריכים ואנשי חינוך יקרים!

בחרנו לציין את תמיכתנו במאבק באלימות נגד נשים בדרך שלנו – דרך החינוך. לשימושכן/ם מספר הפעלות קצרות שתוכלו לקיים עם הילדים.

** הפעילויות עוסקות בנושאים רגישים שכל ילד או ילדה יכולים לחוות במהלך היום, בבית או בבית הספר.

פלונטר רגשות  שיר השיימינג    הנייר הקרוע       גרף אנושי      השלמת תמונות       משיכה בחבל

 שיר השיימינג       הנייר הקרועפלונטר רגשות      גרף אנושי          השלמת תמונות–         משיכה בחבל