חקר מדעי בית ספרי

כחלק משיתוף פעולה בין עמותת אופנים ומרכז למד"ע - מרכז המורים הארצי למדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים, מפעילה העמותה תכנית ליווי לתהליך החקר המדעי לכיתות ו' בבתי הספר. במסגרת התכנית מנחה מטעם אופנים ילווה את המורים למדעים להקניית מיומנויות והובלת תהליך חקר מדעי בכיתות.

הנחיה של תהליך החקר בכיתות -  מנחה אופנים יגיע לבית הספר יום בשבוע להדרכה של שתי כיתות ו' בשיתוף המורה למדעים. ההדרכה תעשה בco teaching  של המנחה והמורה למדעים בחלק כתהליך Modeling והוראה מפורשת.

הנחיה פרטנית -  אחת לשבועיים מפגשים פרטניים בין המורה למנחה על מנת לתכנן את התהליך קדימה ועל מנת לערוך רפלקציה על תהליך הנלמד בכיתה (כ20 שעות הנחיה).