הערכה ומדידה

עמותת אופנים יוצרת שינוי של ממש בפריפריה!

בסקר שנערך על ידי חוקרים מהטכניון וממכללת תל חי הראה כי 23.5%  מבוגרי אופנים לומדים מתמטיקה בהיקף 5 יחידות לימוד, בעוד שאחוז הלומדים 5 יחידות מתמטיקה בצפון הארץ עומד על  8.2% ובדרום רק על 6.9%.  עמותת אופנים מקפידה למדוד ולהעריך את אפקטיביות הפעילות ואת השיפור המתמיד בתחושת המסוגלות ובפיתוח הסקרנות של הילדים.

כחלק מתהליך של בקרה וחתירה למקצועיות עורכת עמותת אופנים לאורך כל שנות פעילותה תהליכים שונים של הערכה ומדידה פנים ארגוניים. החל ממדידה של איכות התכניות החינוכיות, תהליכי מישוב מקצועיים של צוות העמותה ובדיקה של אפקטיביות הפעילות.

במחקרי הערכה ומדידה שמקיימת העמותה נמצא:

  • רמה גבוהה מאוד של  שביעות רצון מהפעילות בקרב 91.7% מהמשתתפים.
  • עליה בתחושת מסוגלות עצמית.
  • חיזוק תחושת הביטחון ביכולת האישית.
  • אחוז גבוה של השתתפות בקבוצות לימוד של 4-5 יחידות בלימודי מתמטיקה ואנגלית בקרב בוגרים.
  • אחוז גבוה של בוגרים במגמות מדעיות טכנולוגיות.
 23.5% מבוגרי אופנים לומדים מתמטיקה בהיקף 5 יחידות לימוד.

מתוך דו"ח מחקר בוגרים עבור עמותת אופנים מאפריל 2016, פילוח אחוז הלומדים מקצועות מדעיים בהיקף 5 יחידות לימוד לעומת מחוזות דרום וצפון בישראל:

הבוגרים נשאלו בסקר לגבי התחום בו ירצו  לעסוק בעתיד. מבין אלו שציינו מקצוע עתידי, 67% ציינו מקצוע המצריך תואר אקדמי. יתרה מכך, 58% מהבוגרים ציינו מקצוע אקדמי מדעי או טכנולוגי.

נמצאה שביעות רצון גבוהה מאוד של הבוגרים מפעילות אופנים. הבוגרים תופסים את ההשתתפות כחוויה חיובית ונעימה ושונה מחוגים אחרים בהם השתתפו במהלך חייהם.

"מאפיינים לימודיים אלו עשויים להוות בסיס טוב עבור הבוגרים לקראת לימודים באקדמיה ובחירה במקצוע עתידי בתחום המדעי או הטכנולוגי. חשוב להדגיש כי למרות העובדה שהשכלת הוריהם של רוב העונים בסקר זה הינה השכלה בסיסית (בעיקר תיכונית), ולמרביתם אין אח או אחות הלומדים באקדמיה, המאפיינים הלימודיים בחטיבה העליונה גבוהים יחסית. שילוב נתון זה עם שביעות הרצון הגבוהה מאוד שהתקבלה מפעילות אופנים, מרמז על מגמה אפשרית חיובית ל'שבירת' המעגל והנורמה המשפחתית, והבנה של הבוגר כי הוא יכול לבחור אחרת ממה שהוא מכיר מסביבתו הקרובה."