אופנים באקדמיה

תכנית ייחודית שפיתחה עמותת אופנים בשיתוף עם הטכניון, ועם אוניברסיטת בן-גוריון. במסגרת התכנית, לומדים הילדים המשתתפים בה במשך סמסטר אחד את תכנית "ביו-רפואה" של עמותת אופנים על מעבדה ניידת ובסמסטר השני לומדים הילדים במעבדות האוניברסיטה נושאים מעולמות התוכן של פיסיקה ורובוטיקה. התכנית מעניקה לילדים המשתתפים חווית למידה מעצימה ומעשירה, ומהווה חוויה חיובית של עולם האקדמיה.

גילאים: כיתות ה'-ו'

אנשי קשר ממליצים: 

ביה"ס גוונים בעפולה- אילנית בן-ישי