עמותת אופנים מביאה העשרה חינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה STEM לילדים הגרים בפריפריה, במטרה להעניק להם הזדמנות שווה ולצמצם את הפערים בחינוך הבלתי פורמלי.מטרות העמותה


צמצום פערים
לצמצם פערים חינוכיים בחינוך הלא-פורמלי בקרב ילדים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית
העצמת יכולות
להעצים ולחזק תחושת היכולת והמסוגלות העצמית של המשתתפים בפעילות
לעורר סקרנות
לעורר את הסקרנות ופיתוח מיומנויות תקשורת, הבעה וחשיבה ככלים לחיים
לחזק מוטיבציה
לחזק את המוטיבציה של המשתתפים ללמוד ולהצליח ולהתקרב לעולם ההשכלה הגבוהה
הרחבת סולידריות
להרחיב את מעגלי הסולידריות בחברה הישראלית

תוכניות חינוכיות - אופני חשיבהתוצאות מדידה והערכה 

"אופנים" משפיעה על מפת הלימודים בפריפריה! ע"פ סקר בוגרים שערכו חוקרים מהטכניון וממכללת תל-חי,
 23.5% מבוגרי אופנים לומדים מתמטיקה בהיקף 5 יחידות לימוד!
כמו כן יותר ויותר בוגרים שלנו נגשים לבגרות 5 יחידות במקצועות הריאלים (הנתונים ביחס לממוצע באותם ישובים).  

 

פילוח אחוז הלומדים מקצועות מדעיים בהיקף 5 יחידות לימוד לעומת מחוזות דרום וצפון בישראל:

טבלת סקר בוגרים מעודכנת

*מתוך דוח מחקר בוגרים עבור עמותת אופנים אפריל 2016. למידע נוסף על ההערכה ומדידה באופנים לחץ כאן.

   
פעילויות העשרה
תורמים ושותפים
צור קשר