תכנית אופני חשיבה

המטרה המרכזית של תכנית "אופני חשיבה" מכוונת לשיפור מיומנויות חשיבה מגוונות במטרה לקדם יכולות לימודיות וחברתיות כאחד. זאת נעשה באמצעות הקניה שיטתית של אסטרטגיות חשיבה ולמידה בדרך ייחודית של אימון הקרוי "העשרה אינסטרומנטלית" על פי שיטת פוירנשטיין המביאה לשיפור ביכולות החשיבה, ואיתן לשיפור ביכולות ההוראה. כמו כן, מערך זה מתבסס גם על לימוד מיומנויות ושיטות חשיבה באמצעות משחקים ומתייחס למטרות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות (כגון קבלת החלטות, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות). מטרות אלו מבוססות שיטת פוירשטיין ואשכולות חשיבה.

גילאים: ג'-ו'

אנשי קשר ממליצים:

ביה"ס מעגלים- אמנון אברג'יל