קורס הורים - "בלי סודות" ההורה בעידן החדש

קורס ייחודי שנבנה ע"י המכון לחקר הטיפוח בחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים, בשותפות עמותת אופנים.

הקורס מיועד להורי הילדים המשתתפים בתוכנית "מגיעים רחוק" של עמותת אופנים. הוא נבנה מתוך ההכרה בחשיבות הקשר של ההורים עם ילדיהם. 

הרציונל העיקרי המלווה את הקורס הוא בניית קשר מיטבי ומקדם של ההורים עם ילדיהם ומתן כלים לחיזוק מקום ההורה כדמות חיובית, משפיעה ומשמעותית בחיי ילדיהם.

הקורס יאפשר הצצה של ההורה לתוך עולמו הפנימי של הילד ויעצים את תחושת המסוגלות ההורית באמצעות הקניית ידע תיאורטי ומעשי אשר יובילו אותו להבין ולבסס את מקומו ותפקידו כהורה בעידן המודרני.

 ההורה יצא מהקורס עם ארגז כלים רחב למימוש היעדים ההוריים המתאימים לו ולערכיו כאדם וכהורה.

 

 

קהל היעד: הורי ילדי מגיעים רחוק' בשאיפה לעידוד הגעה של שני ההורים