עמותת אופנים מביאה עושר חינוכי והעצמה לילדים בפריפריה הרחוקה בישראל, בכדי לעודד את שאיפותיהם להשכלה ולתרומה לעצמם ולחברה כולה


שאיפתנו היא לייצר לילדים חוויות מפתח משמעותיות אשר ישפיעו ויתרמו לעתידם. אנו מאמינים שבכל ילד יש את היכולת להגיע רחוק ופועלים בפריפריה בכדי לייצר את התנאים שיאפשרו לו לעשות זאת.

מטרות העמותה


צמצום פערים
לצמצם פערים חינוכיים בחינוך הלא-פורמלי בקרב ילדים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית
העצמת יכולות
להעצים ולחזק תחושת היכולת והמסוגלות העצמית של המשתתפים בפעילות
לעורר סקרנות
לעורר את הסקרנות ופיתוח מיומנויות תקשורת, הבעה וחשיבה ככלים לחיים
לחזק מוטיבציה
לחזק את המוטיבציה של המשתתפים ללמוד ולהצליח ולהתקרב לעולם ההשכלה הגבוהה
הרחבת סולידריות
להרחיב את מעגלי הסולידריות בחברה הישראליתפעילויות העשרה
תורמים עיקריים
צרו עמנו קשר